2017
Final Dissertation: EHEA Official Master's: Research Master in Art and Design EINA-UAB
VIDEO PRESENTACIÓN:

Orwell in the Desert és un treball de recerca artística a partir de la cerca dels llocs on George Owell va estar durant la Guerra Civil. Es planteja una reflexió sobre els límits entre realitat i ficció en el documental creatiu contemporani, la memòria i l'art d'arxiu. En aquest projecte s'investiga sobre la possible presència d'Orwell durant la guerra civil, a l'edifici actual d'Eina, antiga casa del Marquès de Sentmenat. 

Orwell in the Desert es un trabajo de investigación artística a partir de la la búsqueda de los lugares en que estuvo George Orwell durante la Guerra Civil. Se plantea una reflexión sobre los limites entre realidad y ficción en el documental creativa contemporaneo, la memoria y el arte de archivo.En este proyecto se investiga sobre la posible presencia de Orwell durante la Guerra Civil, en el edificio actual de Eina, Centro Universitario de Arte y Diseño, que fue la antigua casa del Marqués de Sentmenat. 

Orwell in the Desert is an artistic research about places where George Owell was during Civil War. This work points out limits of fiction and reality in contemporary creative documentary, memory and archive art. This research focus on the possible stage of Orwell during civil war, in the current building of Eina, Center of Research in Art and Design, former Marquis de Sentmenat' house. 

Archivo documento TFM Orwell in the Desert en Dipòsit Digital EINA: 
Si cliqueu en la imatge de sota, podreu tenir també accès al treball en el Dipòsit Digital d'Eina. 
If you click below, in the image, you can have access too to the dissertation file, in the digital archive of Eina, Dipòsit Digital d'Eina. You may also like

Back to Top